Micro:bit – Postupné rozsvěcování tří diod potenciometrem

K desce micro:bit jsou připojeny tři diody a potenciometr. Když je potenciometr v krajní poloze, jsou všechny diody zhasnuté. Otáčením potenciometru dojde nejprve k postupnému rozsvěcování první diody až do maxima. Pak první dioda začne zhasínat a v tu chvíli se začne rozsvěcet druhá dioda až do svého maxima, v tu chvíli zhasne úplně první dioda. Druhá dioda začne zhasínat a začíná se rozsvěcet třetí dioda opět do maxima, kdy zase zhasne úplně druhá dioda. Pak postuně začne zhasínat třetí dioda. Když se potenciometr otočí do své druhé krajní polohy, jsou opět všechny tři diody zhasnuté.