Nová verze 3D kamery pro Blender

Protože předchozí verze 3D kamery nebyla rozhodně dokonalá, udělal jsem pár vylepšení. Because previous versions of 3D cameras certainly was not perfect, I made some improvements.
Opět jde o soubor, který obsahuje dvě kamery (CameraLeft a CameraRight) ty jsou připojeny ke kostře (Holder).

 • Obě kamery sledují prázdný objekt (Target). Takže pokud pohybujete objektem Target, dvojice kamer se za ním otáčí.
 • Pokud chcete pohybovat dvojicí kamer, pohybujte kostrou Holder. Kamery budou stále otočené na objekt Target.
 • Pokud chcete, aby se kamery otáčely kolem podélné osy, rotujte kostrou Holder kolem osy Y.
 • Vzdálenost kamer se nastavuje jako uživatelská vlastnost EyeDistance v Custom properties kostry Holder. Nastavená hodnota je 0.2 a lze nastavit hodnoty od 0.1 do 2.0). Jinak vzdálenost očí je cca 8cm tj. 0.08m.
 • Ohnisková vzdálenost obou kamer se nastavuje jako uživatelská vlastnost FocLen v Custom properties kostry Holder. Nastavená hodnota je 35 a lze nastavit hodnoty od 10 do 300.
 • Uživatelskou vlastností RenderMask v Custom Properties kostry Holder lze nastavit zda chcete vyrendrovat Obrázek či video (RenderMask = 0) nebo zda chcete vyrendrovat Masku / Alfa kanál (RenderMask = 1). Obrázek, video i maska se vyrendrují ve formátu half Side-by-Side.
Again it is a Blender file that contains two Cameras (CameraLeft and CameraRight) they are constrained to the armature (Holder).

 • Both cameras watching an empty object (Target). So if you move an object Target, two cameras behind it rotates.
 • If you want to move a pair of cameras, move the armature Holder. The cameras will still be facing the object Target.
 • If you want to rotate the camera around its longitudinal axis, rotate the armature Holder around its Y-axis.
 • Distance between cameras can be set as a custom property EyeDistance in the Custom properties of the armature Holder. The default value is 0.2, and the value can be set from 0.1 to 2.0). Otherwise the viewing distance is approximately 8 cm ie. 0.08 m.
 • The focal length of the two cameras can be set as a custom property FocLen in the Custom properties of armature Holder. The set value is 35 and can be set to values ​​from 10 to 300.
 • RenderMask user properties in the Custom Properties of armature Holder can set whether you want to always render Image or Video (RenderMask = 0) or whether you want to always render the Mask / Alpha channel (RenderMask = 1). Image, Video and Bask will be rendered as half Side-by-Side format.


Soubor pro Blender s 3D kamerou můžete stahovat ZDE.
Blender file download HERE.

Náhled souboru 3D_Armature.blend

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..